مقارنه زیبای ماه و مشتری

photo_2016-07-09_19-47-36

مقارنه ی زیبای ماه و مشتری

در روز شنبه ۱۹ تیر ماه سال۱۳۹۵

علاقه مندان رصد و عکاسی نجومی ،این پدیده ی زیبا که در ساعت ۲۰:۴۷ دقیقه رخ میدهد را از دست ندهند.

این غول سیاره ای را میتوان با جدایی زاویه ایه ۳٫۳ درجه ای از ماه مشاهده نمود.